O-1028

Zdjęcie
O-1028
Symbol / nazwa O-1028
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 65.3 x 6.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis