O-1008

Zdjęcie
O-1008
Symbol / nazwa O-1008
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis