O-1007

Zdjęcie
O-1007
Symbol / nazwa O-1007
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 230 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis