O-0982

Zdjęcie
O-0982
Symbol / nazwa O-0982
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 190.8 x 8.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis