O-0977

Zdjęcie
O-0977
Symbol / nazwa O-0977
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 72 x 10
Materiał NBR70A
Typ O
Opis