O-0973

Zdjęcie
O-0973
Symbol / nazwa O-0973
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 230 x 5.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis