O-0972

Zdjęcie
O-0972
Symbol / nazwa O-0972
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 108 x 11
Materiał NBR70A
Typ O
Opis