O-0967

Zdjęcie
O-0967
Symbol / nazwa O-0967
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 6 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis