O-0963

Zdjęcie
O-0963
Symbol / nazwa O-0963
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 98 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis