O-0953

Zdjęcie
O-0953
Symbol / nazwa O-0953
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 78.5 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis