O-0949

Zdjęcie
O-0949
Symbol / nazwa O-0949
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 160 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis