O-0948

Zdjęcie
O-0948
Symbol / nazwa O-0948
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 88 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis