O-0947

Zdjęcie
O-0947
Symbol / nazwa O-0947
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 119.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis