O-0946

Zdjęcie
O-0946
Symbol / nazwa O-0946
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 130 x 7.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis