O-0944

Zdjęcie
O-0944
Symbol / nazwa O-0944
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 105 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis