O-0943

Zdjęcie
O-0943
Symbol / nazwa O-0943
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 280 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis