O-0942

Zdjęcie
O-0942
Symbol / nazwa O-0942
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 139.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis