O-0941

Zdjęcie
O-0941
Symbol / nazwa O-0941
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 129.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis