O-0939

Zdjęcie
O-0939
Symbol / nazwa O-0939
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 123 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis