O-0938

Zdjęcie
O-0938
Symbol / nazwa O-0938
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 284 x 5.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis