O-0936

Zdjęcie
O-0936
Symbol / nazwa O-0936
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 25 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis