O-0935

Zdjęcie
O-0935
Symbol / nazwa O-0935
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 89.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis