O-0931

Zdjęcie
O-0931
Symbol / nazwa O-0931
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 49 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis