O-0929

Zdjęcie
O-0929
Symbol / nazwa O-0929
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 4 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis