O-0924

Zdjęcie
O-0924
Symbol / nazwa O-0924
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 65 x 5.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis