O-0921

Zdjęcie
O-0921
Symbol / nazwa O-0921
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 18.75 x 2.62
Materiał NBR70A
Typ O
Opis