O-0920

Zdjęcie
O-0920
Symbol / nazwa O-0920
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8 x 3
Materiał SM-250
Typ O
Opis