O-0919

Zdjęcie
O-0919
Symbol / nazwa O-0919
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 12 x 4
Materiał SM-250
Typ O
Opis