O-0918

Zdjęcie
O-0918
Symbol / nazwa O-0918
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 12 x 2
Materiał SM-250
Typ O
Opis