O-0917

Zdjęcie
O-0917
Symbol / nazwa O-0917
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 12.37 x 2.62
Materiał SM-250
Typ O
Opis