O-0914

Zdjęcie
O-0914
Symbol / nazwa O-0914
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 10 x 2
Materiał SM-250
Typ O
Opis