O-0913

Zdjęcie
O-0913
Symbol / nazwa O-0913
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 58 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis