O-0912

Zdjęcie
O-0912
Symbol / nazwa O-0912
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 340 x 10
Materiał NBR70A
Typ O
Opis