O-0911

Zdjęcie
O-0911
Symbol / nazwa O-0911
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 185.3 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis