O-0907

Zdjęcie
O-0907
Symbol / nazwa O-0907
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 78 x 2
Materiał FPM75A
Typ O
Opis