O-0906

Zdjęcie
O-0906
Symbol / nazwa O-0906
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 3.68 x 1.78
Materiał SM-250
Typ O
Opis