O-0902

Zdjęcie
O-0902
Symbol / nazwa O-0902
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 39.2 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis