O-0901

Zdjęcie
O-0901
Symbol / nazwa O-0901
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 100 x 5.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis