O-0900

Zdjęcie
O-0900
Symbol / nazwa O-0900
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 6.3 x 2.4
Materiał NBR80A
Typ O
Opis