O-0899

Zdjęcie
O-0899
Symbol / nazwa O-0899
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 92 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis