O-0898

Zdjęcie
O-0898
Symbol / nazwa O-0898
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 155 x 7.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis