O-0897

Zdjęcie
O-0897
Symbol / nazwa O-0897
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 220 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis