O-0896

Zdjęcie
O-0896
Symbol / nazwa O-0896
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 13 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis