O-0895

Zdjęcie
O-0895
Symbol / nazwa O-0895
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 208 x 8
Materiał NBR80A
Typ O
Opis