O-0892

Zdjęcie
O-0892
Symbol / nazwa O-0892
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 89 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis