O-0891

Zdjęcie
O-0891
Symbol / nazwa O-0891
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 118 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis