O-0890

Zdjęcie
O-0890
Symbol / nazwa O-0890
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8 x 1.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis