O-0889

Zdjęcie
O-0889
Symbol / nazwa O-0889
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 120 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis