O-0888

Zdjęcie
O-0888
Symbol / nazwa O-0888
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 170 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis