O-0884

Zdjęcie
O-0884
Symbol / nazwa O-0884
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 104 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis